Лотерея nr1 NANU Market
Категории

Tombola

” TOMBOLA nr1 NANU Market ”   Organizată de către SC ”NELIMOT-COM” SRL
Premii

• Automobil ”Skoda Fabia” - 2 buc.

• Smartphone „Iphone 11” - 3 buc.

• Premiu bănesc în valoare de 1000 lei - 5 buc.

• Premiu bănesc în valoare de 5000 lei - 3 buc.

• Premiu bănesc în valoare de 10000 lei - 1 buc.

• Boxă portabilă ”JBL” - 1 buc.

• Televizor ”Samsung” - 1 buc.

• Laptop ”Lenovo IdeaPad” - 1 buc.

• Bicicletă ”Totem”- 2 buc.

Perioada
desfășurării
Din 01.05.2020 pînă la 31.10.2020. Detalii despre perioada desfășurării tombolei, citiți în regulament mai jos.

2x Automobile ”Skoda Fabia” vor fi extrase pe 01.11.2020!

Locul
extragerii

1 noiembrie 2020, ora 17:00-19:00, in direct, pe JURNAL TV

Condiții
de participare

La fiecare 1000 lei din bonul fiscal primești un bilet de participare.

Deținătorul cuponului câștigător al premiului mare, poate ridica doar un automobil, restul premiilor se anulează

Detalii despre condițiile de participare la tombolă, citiți în regulamentul de mai jos.

Magazinele
participante

• NANU Market nr.1, mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1.

• NANU Market nr.2, r-l Călărași, s. Țibirica.

• NANU Market nr.3, mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Independenții, 44, nr. 38.

• NANU Market nr.4, r-l Dubăsari, s. Coșnița, str. Doina, 23.

• NANU Market Hammer nr.5, mun. Chișinău, str. Petricani, 21.

• NANU Market nr.6, r-l Sîngerei, or. Sîngerei, str. Boris Glavan, 1A.

• NANU Market nr.7, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 76.

• NANU Market nr.8, or. Cimișlia, str. Barbu Lautaru, 1/1.

• NANU Market nr.10, or. Chișinău, str. Grenoble, 1.

• NANU Market nr.11, or. Chișinău, str. Uzinelor, 11.

• NANU Market nr.12, or. Chișinău, str. M. Drăgan, 2/2.

  REGULAMENTUL

Campaniei promoționale

 ”TOMBOLA nr1 NANU Market”

Organizată de către SC ”NELIMOT-COM” SRL

(01.05.2020 - 31.10.2020)

 

APROBAT

Director SC ”Nelimot-Com” SRL

Sergiu Corcodel

  _______________ 2020

 

 

1.    DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Campanie promoțională - Tombola NANU Market (în continuare „Tombolă”) este o activitate organizată și desfășurată de către Societatea Comercială NELIMOT-COM SRL (denumită în continuare „Organizator”), cu sediul în mun. Chișinău, str. Constructorilor 1, IDNO – cod fiscal 1006600052073, cod TVA – 0504973, cont bancar nr. MD17MO2224ASV48168667100, deschis la BC „Mobiasbanca - OTP Group” S.A., telefon (022) 024 126, legal reprezentată de către dl Sergiu Corcodel, în calitate de Director, ce acționează în baza Statutului Societății.

1.2. Tombolă/Promoție este organizată din fondurile proprii ale Organizatorului și are drept scop promovarea produselor comercializate de acesta și nu presupune costuri suplimentare pentru participare.

1.3. Prezentul Regulament (numit în continuare „Regulament”) – descrie condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniei de promovare a produselor comercializate de către Organizator (SC NELIMOT-COM SRL) în magazinele NANU Market Constructorilor, NANU Market Grenoble, NANU Market Uzinelor, NANU Market Ciocana, NANU Market Hammer, NANU Market Stăuceni, NANU Market Dubăsari, NANU Market Sîngerei, NANU Market Băcioi, NANU Market Țibirica NANU Market Cimișlia de extragere a premiilor în cadrul Tombolei.

1.4. Tombola va derula cu respectarea prevederilor stabilite în prezentul Regulament. Termenii și condițiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toți participanții.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.nanu.md cu cel puțin 5 zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe care nu depind de voința Organizatorului, în asemenea cazuri modificările urmează a fi operate imediat, fără respectarea termenului indicat mai sus.

1.6. Prezentul Regulament va fi făcut public începând cu data de 01.05.2020, fiind disponibil oricărei persoane pe site-ul www.nanu.md și afișat în magazinele rețelei NANU Market.

 

2. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv Codul Civil al RM, Codul Fiscal al RM, Legea nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor și Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

 

3. TERMINI GENERALI

3.1. Tombolă promoțională – campanie de promovare a produselor comercializate de Organizator în magazinele NANU Market, organizată pentru cumpărătorii produselor NANU Market, care se va desfășura începând cu 01.05.2020, ora 08:00 și se va finaliza pe data de 31.10.2020, ora 17.00 la sfîrșitul zilei de lucru al magazinului in cauză. Ca excepție este magazinul central (NANU Market nr.1, or. Chișinău, str. Constructorilor, 1) in care tombola va continua pînă la data de 01.11.2020 ora 11.30. Extragerea premiilor și desemnarea cîștigătorilor va avea loc pe data de 01.11.2020, în direct, la postul TV – Jurnal TV, la ora 17:00.

3.2. Spațiul desfășurării Tombolei - magazinele rețelei NANU Market participante la Tombolă:

·      NANU Market nr.1, mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1;

·      NANU Market nr.2, r-l Călărași, s. Țibirica;

·      NANU Market nr.3, mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Independenții, 44, nr. 38;

·      NANU Market nr.4, r-l Dubăsari, s. Coșnița, str. Doina, 23;

·      NANU Market Hammer nr.5, mun. Chișinău, str. Petricani, 21;

·      NANU Market nr.6, r-l Sîngerei, or. Sîngerei, str. Boris Glavan, 1A;

·      NANU Market nr.7, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 76;

·      NANU Market nr.10, or. Chișinău, str. Grenoble, 1;

·      NANU Market nr.11, or. Chișinău, str. Uzinelor, 11;

·      NANU Market nr.12, or. Chișinău, str. M. Drăgan, 2/2;

·      NANU Market nr.8, or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru 1/1.

3.3. Participanți la promoție – orice persoană fizică, consumător final, care a împlinit vârsta de 18 ani, are capacitatea deplină de exercițiu, cetățean al Republicii Moldova, și/sau cu domiciliul sau reședință, inclusiv temporară, pe teritoriul Republicii Moldova, care procură Produse (în sumă de minim 1000 lei în dingur bon fiscal) din rețeaua Nanu Market, în perioada derulării Tombolei și îndeplinește condițiile de participare la aceasta.

3.4. Produse incluse în circuitul Promoției – toate produsele care sunt comercializate în magazinele rețelei „Nanu Market” (în conformitate cu pct. 3.2. al prezentului regulament). Participarea la Promoție exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la preţul de achiziţie a produsului promoţional.

3.5. Bilet/cupon de participare – mijloc prin care cumpărătorul devine participant la loterie, ceea ce confirmă participarea sa la promoție. La procurarea oricărui produs în valoare de minim 1000 lei (sau mai multor produse pe un bon fiscal), unimomentan, participantul va primi bonul fiscal și un bilet/cupon de participare. Biletul/cuponul  este format din 2 părți, ce conțin numere identice – una destinată participantului și alta organizatorului. Pe partea biletului destinată organizatorului, participantul va scrie numele, prenumele, numărul de telefon, numărul bonului fiscal și semnează biletul/cuponul. Pe partea destinată participantului, ultimul va indica numărul bonului fiscal și va semna biletul/cuponul.

3.6. Câștigătorul Tombolei – beneficiarul premiilor oferite în cadrul Promoției, care a îndeplinit toate condițiile prezentului Regulament, a păstrat bonul de participare și a fost ales în calitate de câștigător în conformitate cu mecanismul campaniei promoționale. Premiul cîștigat în cadrul Promoției/Tombolei se acordă doar deținătorilor de cupoane/bilete cîștigătoare și care prezintă cecul (bonul fiscal), care probează achiziția produsului promoțional. La acordarea premiului, cîștigătorul este obligat să prezinte un act de identitate și să confirme în scris datele sale de identitate, precum și faptul primirii premiului cîștigat.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI RESTRICȚII

4.1. La Tombolă are dreptul să participe orice consumător final, în condițiile pct. 3.3., care procură Produse din rețeaua Nanu Market conform cerințelor prezentului regulament și doar în perioada derulării Tombolei și îndeplinește condițiile de participare la aceasta.

4.2. Nu au dreptul de participare la Tombolă:

a) persoanele juridice;

b) persoanele fizice ce practică activitate de întreprinzător;

c) minorii;

d) angajații Organizatorului;

e) membrii organelor de conducere și a administrației Organizatorului;

f) membrii comisiei de organizare a Tombolei;

g) soțul/soția, rudele de gradul I și II (părinți, copii, frați) ale persoanelor indicate în pct. e) și f).

4.3. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză din Tombolă.

4.4. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Tombolei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin acțiuni penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.5. Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament și legislației în vigoare.

4.6. Biletul de participare la tombola este considerat valid doar in cazul in care acesta a fost completat in ziua efectuarii achizitiei, in reteaua de magazine Nanu Market.

 

5. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Persoanele care doresc să participe la Tombolă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a) Să îndeplinească condițiile enumerate în pct. 3.3. și capitolul 4 al prezentului Regulament;

b) Să procure, din magazinele participante, în perioada desfășurării Tombolei, produse în sumă de minim 1000 lei pentru a obține un bilet de participare;

c) Să nu returneze Produsele procurate în perioada desfășurării Tombolei, pentru achiziționarea cărora a primit biletul de participare;

d) Să respecte termenii și condițiile Regulamentului Tombolei și legislația în vigoare.

 

6. EXPRIMAREA ACORDULUI DE ADERARE ȘI PARTICIPARE LA TOMBOLĂ,

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE

6.1. Participantul, își dă acordul pentru participare la promoție și acceptă toate condițiile stabilite de Organizator, din momentul cumpărării și achitării oricărui produs promoțional, indicat în pct. 3.4. al Regulamentului. Achiziționarea produsului prezumă intenția exprimată a Participantului de a adera la Tombolă în condițiile de desfășurare a ei (conform prezentului Regulament). Participarea în cadrul Tombolei prezumă, în mod tacit, consimțământul privind informarea Participantului cu toate regulile de desfășurare a Tombolei, anunțate în mod public de către Organizator și stipulate în prezentul Regulament.

6.2. Orice Participant la Tombolă, este în drept să refuze la aderare, participarea la Tombolă, precum și a refuza premiul cîștigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarat. Participantul care a aderat la Tombolă, poate oricînd refuza la ea, fără a avea careva obligații față de Organizator. Participantul care a refuzat la Tombolă, după aderare, pierde orice drept și creanță care rezultă din Tombola desfășurată.

6.3. Acordarea premiului este un eveniment public. Participarea la Tombolă implică consimțământul câștigătorilor ca numele și fotografia lor să poată fi publicate și utilizate ulterior de către Organizator în diverse materiale publicitare audio, foto și video, în mod gratuit, neimplicând nici-o recompensă de nici-un fel din partea organizatorului vis-a-vis de publicarea și utilizarea ulterioară a acestora, cât și acceptul câștigătorului Tombolei cu privire la mediatizarea evenimentului, cu obligația de a nu aduce atingere prin declarațiile și faptele lor, în nici un fel organizatorului, sub sancțiunea plății de daune.

 

7. MODUL ȘI CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

7.1. Tombola se va lansa pe data de 01.05.2020, ora 08:00 și se va finaliza pe data de 31.10.2020, ora 17.00 la sfîrșitul zilei de lucru la magazinul in cauză. Ca excepție este magazinul central (NANU Market nr.1, or. Chișinău, str. Constructorilor, 1) în care tombola va continua pînă la data de 01.11.2020 ora 11.30. În legătură cu activitatea magazinelor participante la Tombolă în perioada sărbătorilor, programul de activitate a Tombolei va fi conform orarului de lucru (zile scurte) în magazinele Nanu Market participante la Tombolă.

7.2. Biletele de participare la Tombolă se acordă conform valorii cumpărăturilor efectuate de către Participant, pentru suma de minim 1000 de lei pe un singur bon fiscal, efectuate în perioada de desfășurare a Tombolei. Participantul va primi cîte 1 bilet pentru fiecare 1000 de lei din valoarea bonului fiscal prezentat.

7.3. Biletele de participare se vor acorda în baza cumpărăturilor de minim 1000 de lei pe un singur bon fiscal, efectuate în perioada desfășurării Tombolei, în cele 11 magazine participante. Nu se va accepta sumarea valorilor de pe mai multe bonuri fiscale sau bonuri cu data diferită de perioada de desfășurare a Tombolei.  

7.4. Biletul de participare se acordă Participantului la prezentarea bonului fiscal, conform cerințelor de mai sus. Prin participarea la Tombolă, Participantul își exprimă acordul de a oferi Organizatorului informații despre datele sale personale (nume, prenume, date de contact – telefon).

7.5. Un cupon de participare la Tombolă oferă Participantului posibilitatea de a câștiga la extragere ce va avea loc pe data de 01.11.2020, doar unul din cadouri/premii prevăzute la pct. 8.1..

7.6. În cazul returului, până la finalizarea Tombolei, a produselor procurate pe bonul fiscal în baza căruia Participantul a primit biletul de participare, biletul/cuponul se consideră nevalabil și Organizatorul are dreptul să excludă participantul din Tombolă.

7.7. Organizatorul nu este responsabil pentru erorile imprimare ale numerelor pe cupoanele de participare și numelor premiilor.

7.8. Pentru a ridica premiul, Participantul trebuie să prezinte buletinul de identitate, bonul fiscal și partea detașabilă a cuponului, care a rămas la el.

7.9. După obținerea premiului, câștigătorul va semna un act de predare – primire a bunului material câștigat și va prezenta Organizatorului copia actului de identitate pentru efectuarea formalităților legale.

 

8. FONDUL PREMIILOR TOMBOLEI

8.1. Cîștigurile, premiile Promoției (gama de premii):

· Marele premiu - Automobil de model ”Skoda Fabia” - 2 buc;

· Smartphon de model „Iphone 11”  - 3 buc;

· Premiul bănesc în valoare de 1000 lei - Voucher pentru cumpărături in rețeaua NANU Market - 5 buc;

· Premiul bănesc în valoare de 5000 lei - Voucher pentru cumpărături in rețeaua NANU Market - 3 buc;

· Premiul bănesc în valoare de 10000 lei - Voucher pentru cumpărături in rețeaua NANU Market - 1 buc;

· Boxa portabila de model ”JBL” - 1 buc;

· Televizor de model ”Samsung” - 1 buc;

· Laptop de model ”Lenovo IdeaPad” - 1 buc;

· Bicicletă de model ”Totem”- 2 buc.

În total se vor acorda premii în valoare totală de aproximativ 22 906,54 EUR (TVA inclus).

8.2. Premiile se vor acorda la final, prin tragerea la sorți conform mecanismului stipulat (LOTOTRON).

8.3. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

 

9. ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Fiecare persoană trebuie să dispună de bilet, bonul fiscal si buletin de identitate, prin care se confirmă procurarea mărfii.

9.2. Extragerea se va efectua manual, prin identificarea cuponului cîștigător din lototron. După identificarea cuponului/biletului cîștigător, se pronunță numele și prenumele cîștigătorului și se sună la numărul indicat în cupon în direct pe Jurnal TV. În cazul în care posesorul cuponului extras nu răspunde după doua apeluri efectuate, cuponul se invalidează și se extrage alt cupon și așa în continuare, pînă la epuizarea premiilor și identificarea câștigătorului final.

9.3. La eliberarea premiului, cuponul se restituie obligatoriu Organizatorului. Refuzul de restituire a cuponului promoţional privează cîştigătorul de a primi premiul. Termenul pentru ridicarea premiului este de 7 (șapte) zile din momentul petrecerii Tombolei (extragerii) și anunțarea cîștigătorilor, după care Cîştigătorul pierde dreptul de a pretinde la cîştig.

9.4. Rezultatele se înscriu in act de primire-predare, cu datele cîștigătorului și premiului cîștigat. Cîștigătorul semnează actul de primire-predare, drept confirmare a recepționării premiului cîștigat.

9.5. Se consideră că, Participanții la extragerile premiilor, în mod tacit și-au exprimat consimțământul privind informarea sa cu toate regulile de desfășurare a Tombolei, anunțate în mod public de către Organizator și stipulate în prezentul Regulament și nu vor avea careva obiecții, pretenții, reclamații etc., cu privire la condițiile stipulate în prezentul Regulament.

9.6. În cazul in care participanţii cîstigătorii nu vor putea accepta premiul din diferite motive, sau se va constata că ei nu au îndeplinit condițiile de participare, ori se va constata o fraudă ce afectează validarea cîştigului, ulterior, premiul nu va fi acordat, iar cel acordat poate fi urmărit de către Organizator. 

9.7. Decizia Organizatorului în orice privință a Promoţiei, inclusiv validarea cîştigului, acordarea premiului este finala și legala pentru toți participanții.

 

10. TAXE ŞI IMPOZITE

10.1. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului conform prevederilor legale în vigoare art. 901 alin. (33) Codul Fiscal al RM nr. 1163 din 24.04.1997, dacă acesta va fi datorat. În cadrul acestei promoții nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite sau a altor beneficii în locul premiilor.

 

11. OBLIGAȚIILE CÎȘTIGĂTORULUI

11.1. Participantul ce a câștigat premiul potrivit condițiilor Tombolei, se obligă se primească premiul conform regulilor stabilite de prezentul Regulament sau să prezinte în scris refuzul de a intra în posesia premiului.

11.2. Câștigătorii oricărui premiu oferit în cadrul Tombolei acceptă în mod expres obligația sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la Tombola dată, fără a pretinde la remunerare pentru acestea. Totodată, Câștigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza datele personale (numele și prenumele) și imaginea sa pentru anunțarea oficială, în mod public, a rezultatelor extragerii (în surse media și site-ul www.nanu.md).

11.3. În cazul în care Câștigătorul nu va accepta oricare dintre condițiile și/sau obligațiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câștigător a refuzat de a intra în posesia premiului.

11.4. Refuzul de a executa oricare condiții și/sau obligații stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare în adresa Organizatorului a premiului câștigat în prezenta Tombolă.

11.5. Participantul care a cîștigat în Tombolă marele premiu - automobilul Skoda Fabia, este obligat să păstreze brand-are (logotipul Organizatorului și celelalte înscrisuri) de pe automobil timp de 12 luni si suporta toate cheltuielile legate de înmatricularea automobilului.

11.6. În conformitate cu Codul Fiscal al RM, cîștigătorul desemnat în rezultatul Tombolei, achită toate impozitele referitoare la premiul cîștigat.

 

12. DREPTURILE ȘI LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

12.1. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de acordare a premiilor.

12.2. Participanţii la Tombolă nu au dreptul să solicite modificarea și/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.

12.3. Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a intra în posesia premiului, este catalogat drept refuz de participare la Tombolă și are drept consecinţă refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.

12.4. Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

12.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra Cupoanelor de participare.

12.6.  Organizatorul: este exonerat de către cîştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor; el nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către cîștigători sau a unor persoane terţi, indiferent de natura acestor prejudicii; el îşi rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câştigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului.

12.7. GARANȚII ȘI SERVICII POST-VÂNZARE. În privința garanției ori a conformității premiilor cu orice standarde de calitate sau conformitate, Organizatorul nu își asumă nici-un fel de răspundere ori obligații, orice cerere sau reclamație în legătură cu acestea urmând a fi adresată exclusiv producătorului ori distribuitorului respectivelor produse.

 

13. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

13.1. Tuturor participanților la Promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta campanie promoțională, toate datele personale ale participanților furnizate la această campanie vor deveni proprietatea organizatorului, cu dreptul de a fi utilizate corespunzător. Participanții la promoție sunt de acord, ca datele lor personale să fie utilizate pentru acțiuni promoționale viitoare, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu legislația în vigoare.

13.2. Prin transmiterea conform regulamentului a informației pentru participarea la Promoție, participanții își exprima acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de către Organizator și alte persoane, implicate de către Organizator pentru  asigurarea organizării Promoției.  Anunțarea cîștigătorilor poate fi efectuată în forma publică. Participarea la Promoție constituie acordul potențialilor cîștigători referitor la faptul că numele, cîștigul, imaginea și vocea vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare și folosite în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Cîștigătorii vor putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator, fără a le fi prejudiciată calitatea de cîștigător și acordarea premiului, în situația în care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

 

14. FORȚA MAJORĂ

Forța majora reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție, pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă intervine situația de mai sus sau un caz de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform prevederilor din Codului Civil. Dacă Organizatorul invocă forța majoră, acesta este obligat să comunice participanților la Tombolă existența acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. Cazul de forță majoră va fi comunicat pe website-ul Organizatorului www.nanu.md.

 

 15. FRAUDE ȘI CONSECINȚELE ACESTORA

15.1. Se va considera și califica fraudă, orice abatere de la condițiile Regulamentului, încălcare, executare în mod necorespunzător ale condițiilor susmenționate, admise de către Participant în perioada derulării Promoției/Tombolei. Consecințele  acțiunilor frauduloase ale reprezentanților Participantului se răsfrîng asupra ultimului, el fiind reprezentat de către persoanele autorizate la decizia sa.

15.2. Pentru fraude admise la realizarea condițiilor de aderare, participare la Promoție/Tombolă, Participantul vinovat (din intenție ori imprudență) se va descalifica. În cazul respectiv, Organizatorul are dreptul de a urmări și a recupera cîștigul, acordat în rezultatul unor acțiuni/inacțiuni frauduloase constatate.

15.3. Constituie fraude și alte încălcări, admise de către Participant, indicate în prezentul Regulament ori care rezultă din conţinutul Regulamentului. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Promoției/Tombolei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea și desfășurarea Promoției.

15.4. Prin participarea la Tombolă, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul Promoției. În cazul în care Organizatorul constată că un cîștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulament, el își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin cîștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți.

 

16. LITIGII

16.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanții la Tombolă cu privire la orice aspect legat de desfășurarea acesteia, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova, conform sediului Organizatorului.

16.2. Eventualele reclamații legate de derularea Tombolei se pot trimite pe adresa Organizatorului. Reclamațiile cu referire la rezultatele Promoţiei, acordarea premiilor pot fi expediate în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data extragerii premiilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamație.

16.3. Orice alte reclamații legate de derularea Promoției se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 7 (șapte) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinatar.

 

17. DISPOZIȚII FINALE

17.1. Deciziile Organizatorului cu privire la aspectele organizaţionale a Tombolei/Promoției sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

17.2. Premiile neacordate, inclusiv cele necîştigate în Promoţie, vor rămîne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

17.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe care nu depind de voința Organizatorului.

17.4. Prezentul Regulament poate fi accesat oricînd pe site-ul Organizatorului și este afișat pentru toţi participanţii în toate spațiile desfășurării promoției – magazinele participante. Orice aviz, anunț, informație despre Tombolă/Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul www.nanu.md, fără a fi necesar o publicare în sursele mass-media, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate. Prin participarea în cadrul Tombolei, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Avizat:

Contabil _______________________

Jurist __________________________

Administrator magazin NM_________________________

Data:  ..............................

Director al

SC ”Nelimot-Com” SRL

Sergiu Corcodel

Товар успешно добавлен в корзину
Товар успешно добавлен в сравнении
Максимум для сравнения (5) товара
Produs adaugat cu succes in favorite