Regulament Promotie Ceresit
Categorii

 

REGULAMENT

Campania promoțională „Promoția CERESIT - NANU Market”

Organizată de către SC „NELIMOT-COM” SRL

(15.05.2023 - 15.07.2023)

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Campania promoțională – Promoția CERESIT - NANU Market (în continuare „Promoție”) este o activitate organizată și desfășurată de către Societatea Comercială NELIMOT-COM SRL (denumită în continuare „Organizator”), cu sediul în mun. Chișinău, str. Constructorilor 1, IDNO – cod fiscal 1006600052073, cod TVA – 0504973, cont bancar nr. MD17MO2224ASV48168667100, deschis la BC „Mobiasbanca - OTP Group” S.A., telefon (022) 024 126, legal reprezentată de către dl Sergiu Corcodel, în calitate de Director, ce acționează în baza Statutului Societății.

1.2. Promoția este organizată din fondurile proprii ale Organizatorului și are drept scop promovarea produselor comercializate de acesta și nu presupune costuri suplimentare pentru participare.

1.3. Prezentul Regulament (numit în continuare „Regulament”) – descrie condițiile generale de organizare și desfășurare a campaniei de promovare a produselor marca CERESIT comercializate de către Organizator (SC NELIMOT-COM SRL) în magazinele NANU Market.

1.4. Promoția va derula cu respectarea prevederilor stabilite în prezentul Regulament. Termenii și condițiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toți participanții.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.nanu.md cu cel puțin 5 zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe care nu depind de voința Organizatorului, în asemenea cazuri modificările urmează a fi operate imediat, fără respectarea termenului indicat mai sus.

1.6. Prezentul Regulament va fi făcut public începând cu data de 15.05.2023, fiind disponibil oricărei persoane pe site-ul www.nanu.md și afișat în magazinele NANU Market (vezi pct. 3.2. al prezentului Regulament).

2. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv Codul Civil al RM, Codul Fiscal al RM, Legea nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legea nr. 105 din

13.03.2003 privind protecția consumatorilor și Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

3. TERMENI GENERALI

3.1. Promoție – campanie de promovare a produselor marca CERESIT comercializate de Organizator în magazinele NANU Market, organizată pentru cumpărătorii NANU Market care achiziționează produsele acestor mărci, în perioada 15.05.2023, ora 08:00 și 15.07.2023, ora 17.00, sfârșitul zilei de lucru al magazinului.

3.2. Spațiul desfășurării Promoției - magazinele NANU Market participante:

·         NANU Market nr.1, mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1; 

·         NANU Market nr.10, mun. Chișinău, str. Grenoble, 1;

·         NANU Market nr.7, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 76.

·         NANU Market nr.3, or. Bacioi, str. Independentei, 44, nr.38

·         NANU Market nr.4, r-nul. Dubasari, s. Cosnita, str. Doina, 23

·         NANU Market nr.6, or. Singerei, str. Boris Glavan, 1A

·         NANU Market nr.9, or. Riscani, str. Independentei, 2

3.3. Participanți la Promoție – orice persoană fizică, consumator final, care a împlinit vârsta de 18 ani, are capacitatea deplină de exercițiu, cetățean al Republicii Moldova, și/sau cu domiciliul sau reședință, inclusiv temporară, pe teritoriul Republicii Moldova, care procură Produse marca CERESIT (în sumă de minim 2000 lei pe un singur bon fiscal) din magazinele NANU Market (în conformitate cu pct. 3.2. al prezentului Regulament), în perioada derulării Promoției și îndeplinește condițiile de participare la aceasta.

3.4. Produse incluse în circuitul Promoției – toate produsele marca CERESIT, care sunt comercializate în magazinele NANU Market (în conformitate cu pct. 3.2. al prezentului Regulament). Participarea la Promoție exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la preţul de achiziţie al produsului promoţional.

3.5. Voucher cadou – la procurarea oricărui produs marca CERESIT, în valoare de cel putin 2 000 lei (sau a mai multor produse doar de la acest brand, pe un singur bon fiscal), unimomentan, participantul va primi un voucher cadou.

3.6. Câștigătorul Promoției – beneficiarul premiilor oferite în cadrul Promoției, care a îndeplinit toate condițiile prezentului Regulament.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI RESTRICȚII

4.1. La Promoție are dreptul să participe orice consumător final, în condițiile pct. 3.3., care procură Produse din magazinele Nanu Market conform cerințelor prezentului regulament și doar în perioada derulării Promoției și îndeplinește condițiile de participare la aceasta. Regulament „Promoția CERESIT - NANU Market” 15.05.2023 – 15.07.2023

4.2. Nu au dreptul de participare:

a) persoanele juridice;

b) minorii;

c) angajații Organizatorului;

d) membrii organelor de conducere și a administrației Organizatorului.

4.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Promoției, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin acțiuni penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.4. Participanții la Promoție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament și legislației în vigoare.

 

5. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Persoanele care doresc să participe la Promoție trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a)  Să îndeplinească condițiile enumerate în pct. 3.3. și capitolul 4 al prezentului Regulament;

b) Să procure, din magazinele participante (conform pct. 3.2 al prezentului Regulament), în perioada desfășurării Promoție, produse în sumă de minim 2 000 lei, pe un singur bon fiscal, unde se regăsesc doar produsele marca CERESIT;

c) Să nu returneze Produsele procurate în perioada desfășurării Promoției, pentru achiziționarea cărora a primit voucherul cadou;

d) Să respecte termenii și condițiile Regulamentului Promoției și legislația în vigoare.

 

6. MODUL ȘI CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

6.1. Promoția se va lansa pe data de 15.05.2023, ora 08:00 și se va finaliza pe data de 15.07.2023, ora 17.00, la sfîrșitul zilei de lucru la magazinul, conform programului de lucru prestabilit.

6.2. Voucherele cadou pentru participarea la Promoție se acordă conform valorii cumpărăturilor efectuate de către Participant, la fiecare 2 000 lei se oferă un voucher în valoare de 200 lei, pe un singur bon fiscal, efectuate în perioada de desfășurare a Promoției, în cele 7 magazine participante.

6.3. Nu se va accepta sumarea valorilor de pe mai multe bonuri fiscale sau bonuri cu data diferită de perioada de desfășurare a Promoției.

6.4. Nu se va accepta pe un singur bon fiscal alte produse decât cele participante la Promoției, marca CERESIT.

6.5. Cumpărăturile efectuate (produse CERESIT) pe site-ul www.nanu.md nu participă la Promoție.

6.6. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

6.7. Termenul de valabilitate a voucherelor oferite cadou în cadrul Promoției este data de 31.10.2023.

6.8. Voucherele cadou oferă dreptul de a achiziționa orice tip de produs, indiferent de brand,  in orice magazin  (conform pct. 3.2 al prezentului Regulament).

6.9. La achitarea produselor Ceresit, în perioada desfăşurării Promoţiei (15.05.2023-15.07.2023), reducerea valabilă pe cardul de reducere NANU Market – nu se aplică.

6.10. La achitarea produselor prin intermediul Voucherului cadou, reducerea valabilă pe cardul de reducere NANU Market – nu se aplică.

 

7. EXPRIMAREA ACORDULUI DE ADERARE ȘI PARTICIPARE LA PROMOȚIE,

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE

7.1. Participantul își dă acordul pentru aderare la promoție și acceptă toate condițiile stabilite de Organizator, din momentul cumpărării și achitării oricărui produs promoțional, indicat în pct. 3.4. al Regulamentului. Achiziționarea produsului prezumă intenția exprimată a Participantului de a adera la Promoție în condițiile sale de desfășurare (conform prezentului Regulament). Participarea în cadrul Promoției prezumă, în mod tacit, consimțământul privind informarea Participantului cu toate regulile de desfășurare a Promoției, anunțate în mod public de către Organizator și stipulate în prezentul Regulament.

7.2. Orice Participant la Promoție este în drept să refuze la aderare/participare la Promoție, precum și a refuza premiul câștigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarat. Participantul care a aderat la Promoție, poate oricând refuza la ea, fără a avea careva obligații față de Organizator.

Participantul care a refuzat participarea la Promoție, pierde orice drept și creanță care rezultă din Promoția desfășurată.

7.3. Participarea la Promoție implică consimțământul câștigătorilor ca numele și fotografia lor să poată fi publicate și utilizate ulterior de către Organizator în diverse materiale publicitare audio, foto și video, în mod gratuit, neimplicând nici-o recompensă de nici-un fel din partea organizatorului vis-a-vis de publicarea și utilizarea ulterioară a acestora. Regulament „Promoția CERESIT - NANU Market” 15.07.2023 – 15.07.2023

 

8. TAXE ŞI IMPOZITE

Orice obligație de natură fiscală precum plata taxelor, impozitelor sau ale altor obligații fiscale, în legătură cu premiul câștigat, este în sarcina exclusivă a câștigătorului, iar plata acestora va fi efectuată

prin intermediul Organizatorului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare: art. 901 alin. (33) Codul Fiscal al RM nr. 1163 din 24.04.1997, dacă asemenea plăți vor fi datorate.

 

9. DREPTURILE ȘI LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de acordare a premiilor.

9.2. Participanţii la Promoție nu au dreptul să solicite modificarea și/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.

9.3. Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a intra în posesia premiului, este catalogat drept refuz de participare la Promoție și are drept consecinţă refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.

 

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Deciziile Organizatorului cu privire la aspectele organizaţionale ale Promoției sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

10.2. Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Promoţie, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe care nu depind de voința Organizatorului.

10.4. Orice reclamații legate de derularea Promoției se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 7 (șapte) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinatar.

10.5. Prezentul Regulament poate fi accesat oricînd pe site-ul Organizatorului și este afișat pentru toţi participanţii în toate spațiile desfășurării promoției – magazinele participante. Orice aviz, anunț, informație despre Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul www.nanu.md, fără a fi necesar o publicare în sursele mass-media, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate. Prin participarea în cadrul Promoției, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Produs adaugat cu succes in cos
Produs adaugat cu succes in comparatie
Maxim pentru comparatie (5) produse
Produs adaugat cu succes in favorite